Το Γερμανόφωνο Θέατρο στην Κύπρο Print E-mail

Η ΕΘΑΛ και το Goethe Zentrum διοργάνωσαν στη Λευκωσία εκδήλωση με θέμα:

Το Γερμανόφωνο Θέατρο στην Κύπρο.

Παραστάσεις: Ποιος, Πότε, Γιατί... 

Πρόσκληση:

germ_theatro_gr.jpg


germ_theatro_de.jpg


Φωτογραφία από την εκδήλώση:

goethezentrum.jpg