Πρόσκληση για δήλωση ενδιαφέροντος για σκηνοθεσία θεατρικών παραγωγών ΕΘΑΛ το 2018 Print E-mail

 1. Η Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού (ΕΘΑΛ) δέχεται, από επαγγελματίες σκηνοθέτες που επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί της το 2018, δηλώσεις ενδιαφέροντος για συνεργασία.
 2. Μαζί με την δήλωση ενδιαφέροντος, ο κάθε σκηνοθέτης, θα πρέπει να προτείνει, το έργο ή τα έργα που θα ήθελε να σκηνοθετήσει.
 3. Το κάθε προτεινόμενο θεατρικό έργο θα πρέπει να συνοδεύεται από:
  • Σύντομη περίληψη της υπόθεσης του (να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις)
  • Περιγραφή της σκηνοθετικής προσέγγισης του (να μην υπερβαίνει τις 500 λέξεις)
  • Άλλα στοιχεία που, ο ενδιαφερόμενος σκηνοθέτης, θεωρεί πως ενισχύουν την πρόταση για προώθηση της παραγωγής (όχι πέραν των 300 λέξεων)
 1. Η δήλωση ενδιαφέροντος και τα προτεινόμενα, από τον κάθε ενδιαφερόμενο σκηνοθέτη, θεατρικά έργα θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 13.00 της Παρασκευής 16 Ιουνίου, 2017. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 2. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση: ethallimassol@cytanet.com.cy
  • Με ταχυδρομείο στην διεύθυνση: ΕΘΑΛ, Τ.Θ. 71006, 3840 Λεμεσός
  • Με Ιδιόχειρη παράδοση, μέσα σε κλειστό φάκελο, στην πιο πάνω διεύθυνση (τις καθημερινές 09.00 – 13.00)
 1. Τόσο οι σκηνοθέτες που θα επιδείξουν ενδιαφέρον όσο και τα θεατρικά έργα που θα προταθούν θα τύχουν ‘‘εμπιστευτικού χειρισμού’’.
 2. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους σκηνοθέτες θα εξετασθούν και θα αξιολογηθούν από την Καλλιτεχνική Επιτροπή της ΕΘΑΛ και θα τεθούν για τελική έγκριση, στο ΔΣ της ΕΘΑΛ.
 3. Η ΕΘΑΛ διατηρεί το δικαίωμα για την τελική έγκριση και επιλογή των συντελεστών της κάθε παραγωγής σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη της παράστασης, είτε μέσω ακροάσεων είτε μέσω αξιολόγησης αιτήσεων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.
 4. Η ΕΘΑΛ δεν δεσμεύεται να εγκρίνει ή να υιοθετήσει οποιαδήποτε από τις προτάσεις που θα υποβληθούν και διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί, να επεξεργαστεί και να ανεβάσει παραγωγές που δεν υποβλήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης.
 5. Η ΕΘΑΛ διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει και να θέσει τις προτάσεις που θα εγκριθούν στα πλαίσια του σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ ή ακόμη και να τις ανεβάσει εκτός του εν λόγω σχεδίου.