Ανακοίνωση: "ΕΘΑΛ, ΘΟΚ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ «ΘΥΜΕΛΗ»" Print E-mail

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

14/11/2016

ΕΘΑΛ, ΘΟΚ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ «ΘΥΜΕΛΗ»

Η Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού (ΕΘΑΛ) ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1988 και έκτοτε έχει αδιάλειπτη παρουσία στα θεατρικά δρώμενα του τόπου παρουσιάζοντας, στα 28 χρόνια λειτουργίας της, πάνω από 142 παραγωγές και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη θεατρική ανάπτυξη του τόπου, θεατρικές ημερίδες, συμπόσια, θεατρικούς διαγωνισμούς, θεατρικά εργαστήρια καθώς και άλλες δραστηριότητες.

Το 2015 η Πολιτεία, μέσω του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ), θέλοντας να διορθώσει αδυναμίες, αδικίες και τα κακώς κείμενα που με την πάροδο του χρόνου είχαν παρουσιαστεί από την εφαρμογή του προηγούμενου σχεδίου, ετοίμασε και επέβαλε το σχέδιο θεατρικής δημιουργίας «Θυμέλη» χωρίς, ωστόσο, να προηγηθεί ουσιαστική μελέτη και διαβούλευση και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των επηρεαζόμενων μερών και οι αξιώσεις για διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας τους.

Η ΕΘΑΛ παρόλο που αναγνωρίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πλαισίου επιχορηγήσεων του θεάτρου, από την πρώτη στιγμή, εξέφρασε τις έντονες επιφυλάξεις της για το σχέδιο αυτό τόσον όσον αφορά στη φιλοσοφία του, η οποία εστιάζεται και εξαντλείται στην προώθηση της θεατρικής δημιουργίας μέσα από την ανταγωνιστική επιχορήγηση μεμονωμένων παραγωγών ανά έτος, αγνοώντας σε μεγάλο βαθμό τον τομέα της θεατρικής ανάπτυξης, όσο και στα πρακτικά λειτουργικά, καλλιτεχνικά και οικονομικά προβλήματα που προκαλεί η εφαρμογή του.

Η ΕΘΑΛ, σε καμία περίπτωση, δεν αντιτίθεται στην δραστηριοποίηση και στήριξη άλλων θεατρικών ή πειραματικών και πρωτοποριακών ομάδων που, ανάλογα με την επιχορήγηση που θα λάβουν επιλέγουν να παρουσιάσουν συγκεκριμένο αριθμό παραγωγών μέσα σε ένα χρόνο. Αντίθετα, θεωρεί ότι η θεατρική δημιουργία πρέπει να στηρίζεται και να εμπλουτίζεται, γεγονός που το έχει, πιστεύουμε, αποδείξει, εφαρμόζοντας την εναλλαγή στο θεατρικό της σχήμα αλλά και προσκαλώντας επανειλημμένα σκηνοθέτες και νέες ομάδες και πρόσωπα να στηρίξουν τις παραγωγές της.

Η κύρια ένσταση της ΕΘΑΛ επικεντρώνεται στο ότι οι εμπνευστές του σχεδίου «Θυμέλη», παρόλες τις καλές τους προθέσεις, δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται και να λαμβάνουν υπόψη τους τις ουσιαστικές διαφορές και ανάγκες που υπάρχουν ανάμεσα στα θέατρα συνεχούς λειτουργίας με κτηριακή υποδομή, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, και ιδιαίτερα στα θέατρα που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, από τη μια, και στις θεατρικές ομάδες που δημιουργούνται για να υπηρετήσουν μία ή περισσότερες θεατρικές παραγωγές, από την άλλη. Το σχέδιο «Θυμέλη» αγνοώντας αυτές τις ουσιώδεις διαφορές ακυρώνει ουσιαστικά τη δυνατότητα από τα θέατρα συνεχούς λειτουργίας να εξυπηρετήσουν έναν βασικό τους σκοπό που είναι, να λειτουργήσουν ως θέατρα ρεπερτορίου συμβάλλοντας, όπως τόσα χρόνια πράττουν, στην θεατρική ανάπτυξη του τόπου.

Το θέατρο ρεπερτορίου είναι το θέατρο που έχει συνεχή λειτουργία, που μπορεί να κάνει ένα και δύο μήνες πρόβα για να παράξει καλύτερο θέατρο, να δώσει ευκαιρίες στο κοινό να παρακολουθήσει πολλά και διαφορετικά είδη. να χτίσει κοινό μακροπρόθεσμα, να έχει ποικιλία ρεπερτορίου στις παραγωγές του αλλά και, γιατί όχι, να πάρει και καλλιτεχνικά ρίσκα που συχνά είναι συνώνυμα με την πρόοδο της τέχνης, αλλά και της κοινωνίας. Το θέατρο ρεπερτορίου είναι παγκοσμίως ο όρος με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο αντίποδας του εμπορικού θεάτρου, είναι αυτό το είδος που επιτρέπει την εναλλαγή συντελεστών και όχι μικρές και ευκαιριακές ομάδες που είναι αναγκασμένες, εκ των πραγμάτων, να βασίζονται στους συνεταίρους και συντελεστές τους. Είναι το θέατρο από το οποίο στην Ευρώπη και αλλού γεννήθηκαν τα μεγάλα φεστιβάλ, το είδος μέσα από το οποίο αναδείχθηκαν τα έργα του 19 ου αιώνα και οι μεγάλοι δραματουργοί του, το σχήμα που διατήρησε και έφερε ως τις μέρες μας το κλασικό θέατρο. Είναι, τέλος, το θέατρο που έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει παραγωγές μακράς διαρκείας.

Το Σχέδιο «Θυμέλη», ακριβώς επειδή δεν εντοπίζει και δεν αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και την αναγκαιότητα στήριξης τέτοιου είδους θεάτρων, προκάλεσε σημαντικές δυσλειτουργίες, κυρίως οικονομικής αλλά και οργανωτικής φύσεως, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας και ομαλής λειτουργίας στα θέατρα που εργάζονται σε συνεχή βάση.

Στον έναν χρόνο λειτουργίας του σχεδίου, η ΕΘΑΛ προσπάθησε επανειλημμένα, χωρίς όμως αποτέλεσμα, να υποδείξει ότι τα προβλήματα προκύπτουν από τη λανθασμένη φιλοσοφία που χαρακτηρίζει το σχέδιο και η οποία αρνείται να αναγνωρίσει τις διαφορετικές ανάγκες των θεάτρων συνεχούς λειτουργίας από τις υπόλοιπες θεατρικές ομάδες. Προσπάθησε να υποδείξει ότι το σχέδιο «Θυμέλη», στην προσπάθεια του να αντιμετωπίσει πιθανές στρεβλώσεις των προηγούμενων σχεδίων, δημιουργεί καινούργιες. Προσπάθησε να αναδείξει τα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν από τους περιορισμούς που θέτει το σχέδιο και αφορούν στην υλοποίηση του ετήσιου προγραμματισμού του ρεπερτορίου. Προσπάθησε, και πάλι χωρίς αποτέλεσμα, να υποδείξει ότι ο τρόπος εκταμίευσης της επιχορήγησης δημιουργεί τεράστια προβλήματα σ' έναν οργανισμό που έχει συνεχή λειτουργία και κατ' επέκταση συνεχείς υποχρεώσεις. Τέλος, είναι πιστεύουμε πλέον προφανές, ότι το σχέδιο «Θυμέλη» δεν προωθεί τον επαγγελματισμό, αντίθετα μας οδηγεί στις ερασιτεχνικές περιόδους του θεάτρου, εξωθώντας ή δίνοντας την ευκαιρία για την καταστρατήγηση και των εργασιακών σχέσεων.

Είναι πια πεποίθησή μας ότι το σχέδιο «Θυμέλη» θα πρέπει καταργηθεί ή να αναδιαρθρωθεί εκ βάθρων, αφού όμως προηγηθεί μια ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους. Η μέχρι σήμερα εφαρμογή του σχεδίου «Θυμέλη» έδειξε ξεκάθαρα ότι το θεατρικό τοπίο στην Κύπρο αλλάζει και έχει ραγίσει και αιμορραγεί. Δημιουργείται έτσι η ανάγκη για ένα καινούργιο πλαίσιο θεατρικής ανάπτυξης και δημιουργίας, το οποίο, ωστόσο, δεν θα μπορούσε να προκύψει, παρά μόνο μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο όλων των ενδιαφερομένων μερών και της Πολιτείας με κύριο στόχο να χαραχτούν εκείνες οι πολιτικές που να απαντούν στις προκλήσεις και τις ιδιαιτερότητες αυτού του νέου θεατρικού χώρου και να συμβάλουν αποτελεσματικά στην θεατρική ανάπτυξη του τόπου.

Η ΕΘΑΛ δηλώνει πρόθυμη να συμμετέχει άμεσα σε έναν ουσιαστικό διάλογο, ο οποίος θα καταλήξει σε ένα καινούργιο πλαίσιο θεατρικής ανάπτυξης και που θα λαμβάνει υπόψη και θα επιλύει αποτελεσματικά, ανάμεσα σε άλλα, ζητήματα όπως:

  • Τις διαφορετικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των θεάτρων συνεχούς λειτουργίας σε σχέση με τις υπόλοιπες θεατρικές ομάδες
  • Τις δυσμενέστερες συνθήκες υπό τις οποίες δραστηριοποιούνται τα θέατρα στην περιφέρεια, όπως η ΕΘΑΛ
  • Την μακροχρόνια βιωσιμότητα των θεατρικών σχημάτων στην Κύπρο
  • Τη μεθοδολογία αξιολόγησης των θεατρικών παραγωγών μέσα από ξεκάθαρες διαφανείς διαδικασίες

Η ΕΘΑΛ αναγνωρίζει τη διαχρονική πολύπλευρη στήριξη της Πολιτείας προς το ελεύθερο επαγγελματικό θέατρο, μέσα από τις υπηρεσίες του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Εκτιμά, ωστόσο, ότι μέσα στο νέο θεατρικό τοπίο που διαμορφώνεται, ο ρόλος του ΘΟΚ όσον αφορά στην επιχορήγηση του ελευθέρου θεάτρου και στη θεατρική ανάπτυξη στην Κύπρο, θα πρέπει πια να αναθεωρηθεί. Η ΕΘΑΛ θεωρεί ότι είναι πια αναγκαίος ένας ουσιαστικός διάλογος για τη σύσταση μιας ανεξάρτητης Αρχής ή Υπηρεσίας, η οποία μαζί με τα ελεύθερα θέατρα να επεξεργαστεί το σχέδιο στήριξης των θεάτρων με τρόπο που να υπάρχει πραγματική ισονομία και να λαμβάνονται υπ' όψιν όλα όσα προαναφέραμε. Η αναδιάρθρωση αυτή θα επιτρέψει στον ΘΟΚ να επικεντρωθεί στον πολύ σημαντικό ρόλο που έχει να επιτελέσει, ως Κρατικό Θέατρο, στην περαιτέρω αναβάθμιση του θεάτρου στην Κύπρο.

Η ΕΘΑΛ, ως το κατεξοχήν θέατρο της Λεμεσού με αδιάλειπτη παρουσία στα θεατρικά πράγματα του τόπου τα τελευταία 28 χρόνια, καλεί την Πολιτεία να επιλύσει αμέσως τα προβλήματα που απειλούν την απρόσκοπτη λειτουργία και βιωσιμότητα των θεάτρων συνεχούς λειτουργίας και τα οποία προκάλεσε η εφαρμογή του Σχεδίου «Θυμέλη», ενώ παράλληλα θεωρεί απαραίτητο να ξεκινήσει αμέσως ένας ουσιαστικός διάλογος με όλα τα θεατρικά σχήματα και την Πολιτεία, με στόχο την διαμόρφωση ενός καινούργιου πλαισίου που να απαντά αποτελεσματικά στις ανάγκες του νέου θεατρικού πεδίου που διαμορφώνεται και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της θεατρικής ανάπτυξης και της θεατρικής δημιουργίας στην Κύπρο.

Για το ΔΣ της ΕΘΑΛ